Cách sử dụng hàm FIND trong Excel kèm ví dụ

hàm find trong excel

Đúng như tên gọi, hàm FIND trong Excel giúp bạn tìm ký tự trong một chuỗi văn bản, gần chẳng hạn như tính năng chọn lựa của Word. Nó có chung mục địch với các hàm tách chuỗi như hàm MID trong Excel hay hàm LEFT hay hàm RIGHT tuy nhiên về căn bản thì không giống nhau hoàn toàn. Hàm FIND sẽ tự động tìm ra vị trí của một ký tự trong chuỗi văn bản còn hàm tách chuỗi trên thì người sử dụng cần xác định trước số ký tự và vị trí cần tách. Bài viết dưới đây sẽ chỉ dẫn độc giả cách sử dụng hàm FIND trong Excel cũng giống như một số VD của hàm.

Bạn đang xem bài viết: Cách sử dụng hàm FIND trong Excel kèm ví dụ

Hàm FIND là gì? Ứng dụng của hàm FIND trong Excel

Hàm FIND là hàm tìm ký tự trong một chuỗi văn bản và thành quả trả về là vị trí đầu tiên của ký tự trước tiên trong chuỗi tìm.

Lưu ý: Hàm FIND sẽ phân biệt chữ viết thường, chữ viết hoa và chữ có chứa dấu trong đoạn văn bản.

app của hàm FIND trong Excel.

Xem thêm: Hàm TEXT trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel

 • Đếm nhanh ký tự muốn tìm trong đoạn văn bản.
 • kết hợp được với nhiều hàm khác, thuận tiện trong công việc.

Cách dùng hàm FIND trong Excel

Cú pháp hàm

Cú pháp hàm FIND: =FIND(find_text, within_text, [start_num]).

Trong đó:

 • Find_text: Là ký tự hoặc một văn bản muốn tìm kiếm vị trí.
 • Within_text: Là văn bản mà bạn muốn chọn lựa vị trí của find_text trong số đó.
 • [Start_num]: chỉ định vị trí bắt tay vào làm Lựa chọn trong within_text.

Cách dùng

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =FIND(“C”,B3) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =FIND(

Nhập hàm =FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

ví dụ 2: Hãy sử dụng hàm FIND để tìm vị trí của từ Hồng trong ô B4.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =FIND(“HỒNG”,B4) vào ô tham chiếu mong muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =FIND(

Nhập hàm =FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

ví dụ 3: Hãy dùng hàm FIND để tìm vị trí của chữ A trong tên AI với vị trí bắt đầu từ ký tự thứ 5.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn điền hàm =FIND(“A”,B5,5) vào ô tham chiếu mong muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =FIND(

Nhập hàm =FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Sử dụng hàm FIND kết hợp với hàm LEFT

Lưu ý: Hàm FIND liên kết với hàm LEFT được sử dụng để tách chuỗi ký tự đầu trong văn bản họ và tên, mã vùng, ký hiệu,…

Ví dụ: Tìm ký tự trước tiên trong ô B3 từ trái sang phía phải cho đến khi gặp ký tự khoảng cách.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =LEFT(B3,FIND(” “,B3)-1) vào ô tham chiếu mong muốn hiển thị kết quả.

giải thích hàm:

 • LEFT: Là lệnh hàm lấy kết quả từ bên trái.
 • B3: Là ô tham chiếu thu thập dữ liệu.
 • FIND: Là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.
 • -1: Là số hiệu bạn mong muốn loại bỏ ký tự thừa tính từ Find_text. Ở đây mình chỉ muốn loại bỏ chỗ trống nên chọn giá trị là 1.

Nhập hàm =LEFT(B3,FIND(

Nhập hàm =LEFT(B3,FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Dùng hàm FIND kết hợp với hàm MID

Lưu ý: Hàm FIND liên kết với hàm LEFT được sử dụng khi muốn tìm ký tự ở giữa trong dãy văn bản.

Ví dụ: Tìm 5 ký tự ở giữa đoạn văn trong ô B4.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn điền hàm =MID(B4,FIND(” “,B4)+1,5) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

giải thích hàm:

 • MID: Là lệnh hàm lấy kết quả ở giữa.
 • B4: Là ô tham chiếu thu thập dữ liệu.
 • FIND: Là lệnh hàm chọn lựa ký tự.
 • +1:giá trị kết quả sẽ cộng thêm từ Find_text. Ở đây mình muốn kết quả hiển thị sau khoảng cách nên chọn giá trị là 1.
 • 5: là số lượng ký tự muốn hiển thị.
Xem Thêm  Hướng dẫn chi tiết cách trộn thư trong Word

Nhập hàm =MID(B4,FIND(

Nhập hàm =MID(B4,FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Sử dụng hàm FIND kết hợp với hàm RIGHT

Ví dụ: Tìm ký tự cuối trong dãy văn bản sau:

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =RIGHT(B5,FIND(“-“,B5)-1) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

giải thích hàm:

 • RIGHT: Là lệnh hàm lấy kết quả bên phải.
 • B5: Là ô tham chiếu thu thập dữ liệu.
 • FIND: Là lệnh hàm chọn lựa ký tự.
 • “-“: Là ký tự mong muốn tìm kiếm.
 • -1: Là số hiệu bạn muốn loại bỏ ký tự thừa tính từ Find_text. Ở đây mình chỉ muốn loại bỏ ký tự “-” nên chọn giá trị là 1.

Nhập hàm =RIGHT(B5,FIND(

Nhập hàm =RIGHT(B5,FIND(

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ hàm FIND trong Excel

ví dụ 1: xác định vị trí của một hoặc một chuỗi ký tự

Xác định vị trí của một hoặc một chuỗi ký tự

 • Mẫu 1: dùng hàm FIND để xác định vị trí của chữ “M” (viết hoa) thứ nhất trong ô A2.
 • Mẫu 2: sử dụng hàm FIND để nắm rõ ràng vị trí của chữ “M” (viết hoa) thứ nhất trong ô A2, xuất phát từ ký tự thứ 3.
 • Mẫu 3: sử dụng hàm FIND để nắm rõ ràng vị trí của chữ “m” (viết thường) thứ nhất trong ô A2.

VD 2: sử dụng hàm FIND kết hợp hàm MID để trả về chuỗi văn bản

Bạn có thể ứng dụng hàm MID Kết hợp với FIND để trả về văn bản theo ý mong muốn.

Xét VD sau:

Bạn có một danh sách chứa dữ liệu về các lô sản phẩm. Lô sản phẩm được đặt tên theo quy luật: Loại sản phẩm_#_mã số nhập kho (với _ là các khoảng trắng).

Bây giờ, bạn muốn tạo 1 cột dữ liệu về loại hàng hóa (Ví dụ: sứ cách điện, biến trở, cuộn dây đồng) để dễ dàng kiểm soátthống kê.

Tạo cột dữ liệu về loại hàng hóa để dễ dàng kiểm soát và thống kê.

bạn nhập công thức như sau:

=MID(B2,1,FIND(“#”,B2,1)-1)

trình bày công thức: Ở đây con người sẽ lồng hàm FIND vào hàm MID để hàm MID trả về kết quả là chuỗi ký tự mong muốn, nhờ hàm FIND tìm ra đối số num_chars.

công thức hàm MID:

Xem Thêm  Hướng dẫn cách gạch chéo ô trong Excel siêu nhanh và đơn giản

=MID(text, start_num, num_chars)

 • Text (Bắt buộc): Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất. Chuỗi này nằm ở ô B2.
 • Start_num (Bắt buộc): Ví trí của ký tự thứ nhất mà bạn mong muốn trích xuất trong văn bản. Ở đây sẽ để số 1, tức là xuất phát từ ký tự đầu tiên.
 • Num_chars (Bắt buộc): Số ký tự mà bạn mong muốn hàm MID trả về từ văn bản. Ở đây sẽ dùng hàm FIND để nắm rõ ràng. Ta có thể thấy quy luật đặt tên của lô hàng là Loại hàng hóa_#_mã số nhập kho (với _ là các khoảng trắng), do đó chúng ta sẽ tìm dấu “#” trong chuỗi ký tự lô hàng tại ô B2, sau đấy trừ 1 ký tự để kết quả không lấy về dấu “#” dư thừa. Như vậy, tại đây chúng ta sẽ nhập: FIND(“#”,B2,1)-1.

Kết quả trả về như sau:

Công thức nhập và kết quả khi dùng FIND kết hợp MID

Một số chú ý khi sử dụng hàm FIND trong Excel

Khi thao tác với hàm FIND chúng ta cần chú ý một vài điều sau để làm việc thuận tiện hơn cũng như tránh xảy ra lỗi:

– Bạn có khả năng sử dụng hàm FIND để nắm rõ ràng vị trí của ký tự hoặc chuỗi văn bản bên trong một chuỗi văn bản khác, sau đấy dùng hàm MID/MIDB để trả về văn bản theo mong muốn (Như đã nói đếnVD 2 phần trước).

– Hàm FIND/FINDB phân biệt chữ hoa chữ thường. nếu bạn muốn chọn lựa không phân biệt chữ hoa/chữ thường, bạn có thể dùng hàm SEARCH/SEARCHB.

Hàm FIND và hàm SEARCH

– Hàm FIND, FINDB của Excel trả về lỗi #VALUE! nếu:

 • Không tìm thấy giá trị của đối số find_text trong within_text
 • Đối số start_num lớn hơn độ dài của within_text.
 • Start_num bằng hoặc nhỏ hơn 0 (không).

Tổng kết

Trên đây chính là hướng dẫn hàm căn bậc 2 trong excel và các cách khắc phục mà Thế giới táo khuyết muốn gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọcsẽ có thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Cảm ơn đã đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *