Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

cách xóa nhiều trang trong word

Cách xóa nhiều trang trong Word 2019, 2016, 2010

Các trang trống trong tài liệu hay các trang có lỗi với nhiều khoảng trống có khả năng tạo ấn tượng không chuyên nghiệp so với các biên tập viên, nhà viết sách, sếp hoặc nhà phỏng vấn tiềm năng. Microsoft Word được biết là thường hay tạo các trang trống ở cuối trong tài liệu. Trước khi mà bạn gửi, bạn nên bảo đảm tài liệu trông “sạch”. Cùng xem qua cách xóa nhiều trang trong word được tổng hợp lại bởi trong bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem bài viết: Cách xóa nhiều trang trong Word 2019, 2016, 2010

Cách xóa nhiều trang trong word bằng Paragraph

Đôi với cách này thì con người sẽ sử dụng công dụng hiển thị ký tự cách dòng trong Word hay còn được nhắc đên là Paragraph để thực hiện:

Bước 1: Mở file Word cần xóa trang > Chọn thẻ Home.

Mở file Word cần xóa trang > Chọn thẻ Home

Mở tệp Word cần xóa trang > Chọn thẻ Home

Bước 2: Đi đến phần Paragraph > Nhấp vào ký tự ¶ để hiện các ký tự xuống dòng trong Word.

Mẹo: ngoài những điều ấy ra, bạn cũng có khả năng nhấn tổ hợp phím Ctrl + * để hiện ký tự ¶ (Đối với MacOSCommand + *).

Đi đến phần Paragraph > Nhấp vào ký tự ¶ để hiện các ký tự xuống dòng trong Word

Đi đến phần Paragraph > Nhấp vào ký tự ¶ để hiện các ký tự xuống dòng trong Word

Bước 3: Thực hiện xóa các ký tự ¶ hiện lên là bạn đã có thể xóa trang trong Word.

Mẹo: Để xóa nhanh nhiều trang trong Word thì Bạn có thể quét chọn 1 loạt ký tự ¶ và thực hiện xóa nhé!

Thực hiện xóa các ký tự ¶ hiện lên để xóa trang trắng trong Word

Thực hiện xóa các ký tự ¶ hiện lên để xóa trang trắng trong Word

Xem thêm: Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010

Cách xóa trực tiếp nhiều trang trong word

Lưu ý:

  • Cách này hay được dùng khi bạn có 1 trang trắng hoàn toàn và vẫn chưa có dữ liệu ở bên trong trang đó.
  • nếu như trong trang bạn mong muốn xóa có dữ liệu, văn bản thì tất cả sẽ bị xóa đi mất.

Nó là trang mình muốn xóa.

Trang cần xóa

Trang cần xóa

Bước 1: Đặt chuột vào cuối trang ở trước trang bạn muốn xóa để xác định đúng trang cần xóa.

Đặt chuột vào cuối trang ở trước trang cần xóa

Đặt chuột vào cuối trang ở trước trang cần xóa

Bước 2: Bấm giữ phím Shift + Click chuột trái vào đầu trang cần xóa giống với trong hình phía dưới.

Bấm giữ phím Shift + Click chuột trái vào đầu trang cần xóa giống với trong hình bên dưới

Bấm giữ phím Shift + Click chuột trái vào đầu trang cần xóa giống với trong hình phía dưới

Bước 3: Nhấn Delete để xóa trang trong Word mà bạn đã chọn ở bước 2.

Xóa xen kẽ trang có thông tin

Cách 1: Trang trắng cần xóa xuất hiện ở cuối văn bản

Ở cách này thì chúng ta có thể thực hiện 1 thao tác dễ hiểu là nhấp 2 lần chuột trái vào giữa trang cuối > Nhấn phím Backspace đến khi nào trang đấy biến mất là được.

Cách 2: Trang trắng cần xóa xuất hiện xen kẽ các trang có thông tin

Cách này sẽ giúp cho tối ưu lại các trang bạn đang dùng, giảm dung lượng của file, giảm lượng trang trắng khi photo.

Bước 1: Để con trỏ ở cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End để xác định đã biết được trang cuối cùng có chứa văn bản hay không.

Cách này được sử dụng để kiểm duyệt, tránh các hoàn cảnh xóa nhầm trang có chứa văn bản hoặc bỏ xót những trang ở cuối cùng.

Để con trỏ ở cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End để xác định đã biết được trang cuối cùng có chứa văn bản hay không

Để con trỏ ở cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End để nắm rõ ràng đã biết được trang cuối cùng có chứa văn bản hay không

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự ¶ như hình phía dưới.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự ¶ như hình

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự ¶ như hình

Bước 3: một khi các ký tự đã hiện lên thì bạn chỉ phải tô chọn các ký tự đó và nhấn phím Delete để xóa những trang bạn không muốn dùng.

Tô chọn các ký tự đó và nhấn phím Delete để xóa những trang không sử dụng

Tô chọn các ký tự đấy và nhấn phím Delete để xóa những trang không sử dụng

Xóa trang trong Word ở cuối văn bản

so với cách này bạn cũng có khả năng thực hiện giống các cách trên, mặc dù vậy bạn cần phải kiểm duyệtxác định xemnội dung các của văn bản nào được ghi ở trang cuối cùng hay không.

Bước 1: Bạn di chuyển con trỏ chuột đến cuối văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl + End.

Bạn di chuyển con trỏ chuột đến cuối văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl + End

Bạn di chuyển con trỏ chuột đến cuối văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl + End

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự như trong hình.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự ¶ như trong hình

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để hiện các ký tự ¶ như trong hình

Bước 3: Quét chọn ký tự ở cuối văn bản và các ký tự phía dưới trang trắng.

Quét chọn ký tự ¶ ở cuối văn bản và các ký tự ¶ phía dưới trang trắng

Quét chọn ký tự ¶ ở cuối văn bản và các ký tự ¶ bên dưới trang trắng

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D để mở cửa sổ Font > Tích vào ô Hidden > Nhấn OK.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D để mở cửa sổ Font > Tích vào ô Hidden > Nhấn OK

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D để mở cửa sổ Font > Tích vào ô Hidden > Nhấn OK

Bước 5: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + * để xóa ẩn các ký tự cũng giống như xóa trang trắng trong Word.

Xóa trang trắng do Page Break và Section Break

Bước 1: Di chuyển chuột đến cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End > Chọn thẻ Home.

Di chuyển chuột đến cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End > Chọn thẻ Home

Di chuyển chuột đến cuối văn bản hoặc nhấn Ctrl + End > Chọn thẻ Home

Bước 2: Đi đến phần Paragraph > Chọn ký tự ¶ để hiện Page Break và Section Break.

Đi đến phần Paragraph > Chọn ký tự ¶ để hiện Page Break và Section Break

Đi đến phần Paragraph > Chọn ký tự ¶ để hiện Page Break và Section Break

Xem Thêm  Cách chèn ký hiệu tam giác trong Word chỉ với 3 bước

Bước 3: sau khi Page Break và Section Break đã tồn tại bạn chỉ phải tô chọn những điểm đó > Nhấn Delete để xóa các trang trắng trong Word.

Sau khi Page Break và Section Break đã xuất hiện > Tô chọn những phần đó > Nhấn Delete để xóa các trang trắng trong Word

sau khi Page Break và Section Break đã tồn tại > Tô chọn những phần đó > Nhấn Delete để xóa các trang trắng trong Word

Xóa trang trong Word ở cuối bảng biểu

Lưu ý: Cách này không thể xóa hoàn toạn trang trắng ở cuối bảng biểu những sẽ giảm được 90% kích cỡ của trang đấy là bảng biểu trở nên nét hơn.

Bước 1: Nhấn chuột trái vào bảng biểu cần xóa trang trắng > Chọn thẻ Layout.

Nhấn chuột trái vào bảng biểu cần xóa trang trắng > Chọn thẻ Layout

Nhấn chuột trái vào bảng biểu cần xóa trang trắng > Chọn thẻ Layout

Bước 2: Đến phần Table > Chọn View Gridlines để coi khung kẻ. Lúc này bạn có thể nhìn thấy các dòng xuất hiện xung quanh đoạn văn bản ngay trước trang trắng thừa.

Đến phần Table > Chọn View Gridlines để xem khung kẻ

Đến phần Table > Chọn View Gridlines để xem khung kẻ

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + 8 (Windows) hoặc Cmd + 8 (Mac) > Chọn ¶ ngay dưới bảng.

Lưu ý: nếu như thấy nhiều ¶, bạn dùng chuột chọn tất cả.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + 8 (Windows) hoặc Cmd + 8 (Mac) > Chọn ¶ ngay dưới bảng

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + 8 (Windows) hoặc Cmd + 8 (Mac) > Chọn ¶ ngay dưới bảng

Bước 4: Đi đến thẻ Home > Chọn kích cỡ cho chữ là 1 Để làm cho trang trắng bên dưới bảng biến mất.

Đi đến thẻ Home > Chọn kích cỡ cho chữ là 1

Đi đến thẻ Home > Chọn kích cỡ cho chữ là 1

Xóa trang bất kỳ trong Word

Cách này mình nghĩ là cách tiện lợi nhất, mặc dù vậy bạn buộc phải biết vị trí của trang trắng hay rõ ràng là trang trắng đó là trang số bao nhiêu.

Bước 1: Vào file Word cần xóa trang trắng > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G > 1 hộp thoại sẽ xuất hiện.

Vào file Word cần xóa trang trắng > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G > 1 hộp thoại sẽ xuất hiện

Vào file Word cần xóa trang trắng > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G > 1 hộp thoại sẽ hiển thị

Bước 2:phần Go to what chọn Page > Nhập số trang vào phần Enter page number > Nhấn Go To để đi đến trang được chọn (Ở Nó là trang 4).

Ở phần Go to what chọn Page > Nhập số trang vào phần Enter page number > Nhấn Go To để đi đến trang được chọn

Ở phần Go to what chọn Page > Nhập số trang vào phần Enter page number > Nhấn Go To để đi đến trang được chọn

Bước 3: một khi chọn trang xong bạn điền \page vào phần Enter page number > Nhấn Go To để chọn tất cả trang đã được chọn ở bước 2.

Sau khi chọn trang xong bạn điền \page vào phần Enter page number > Nhấn Go To để chọn toàn bộ trang đã được chọn ở bước 2

sau khi chọn trang xong bạn nhập \page vào phần Enter page number > Nhấn Go To để chọn toàn bộ trang đã được chọn ở bước 2

Bước 4: Cuối cùng bạn chỉ phải thực hiện xóa trang trắng đó bằng cách nhấn phím Delete.

Trang 4 đã bị xóa

Trang 4 đã bị xóa

Xóa nhiều trang bằng VBA

Với cách này bạn có thể thử nghiệm bảng mã VBA để thực hiện xóa nhiều trang rõ ràng trong Word cực kỳ rất nhanhđơn giản.

Bước 1: Mở tệp Word cần xóa nhiều trang > Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở bố cục và giao diện Microsoft Visual Basic.

Bước 2: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file Word đang sử dụng mong muốn xóa trang.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách xếp loại trong Excel cực nhanh chóng

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file Word đang sử dụng muốn xóa trang

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn tệp Word đang sử dụng mong muốn xóa trang

Bước 3: Chọn thẻ Insert > Chọn Module để mở gia diện nhập code VBA.

Chọn thẻ Insert > Chọn Module để mở gia diện nhập code VBA

Chọn thẻ Insert > Chọn Module để mở gia diện nhập code VBA

Bước 4: Nhập dòng mã code VBA ở file bên dưới vào cửa sổ hiện lên.

link tải: Code xóa nhiều trang trong Word

Nhập dòng mã code VBA ở file bên dưới vào cửa sổ hiện lên

Nhập dòng mã code VBA ở file bên dưới vào cửa sổ hiện lên

Bước 5: một khi nhập xong > Chọn thẻ Run > bấm vào Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh VBA vừa nhập.

Sau khi nhập xong > Chọn thẻ Run > Nhấn vào Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh VBA vừa nhập

một khi nhập xong > Chọn thẻ Run > nhấn vào Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh VBA vừa nhập

Bước 6: Ở hộp thoại hiện lên > Bạn điền vào số trang của các trang Word mong muốn xóa (Ở đây mình sẽ xóa trang 2,4,6) > Nhấn OK.

Lưu ý: Các trang bạn chọn nếu có dữ liệu bên trong thì sẽ bị xóa đi toàn bộ nên bạn hãy kiểm tra kỹ trước khi xóa nhé!

Ở hộp thoại hiện lên > Điền vào số trang của các trang Word muốn xóa > Nhấn OK

Ở hộp thoại hiện lên > Điền vào số trang của các trang Word mong muốn xóa > Nhấn OK

Bước 7: Các trang 2, 4, 6 đã bị xóa khỏi tệp Word.

Các trang 2, 4, 6 đã bị xóa khỏi file Word

Các trang 2, 4, 6 đã bị xóa khỏi file Word

sau khi dùng xong Nếu chúng ta muốn lần sau có thể thử nghiệm lại mà không cần nhập mã thì bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào lại bố cục và giao diện Microsoft Visual Basic > Nhấn chuột phải vào Module 1 lúc nãy đã nhập mã code xóa nhiều trang > Chọn Export file

Vào lại giao diện Microsoft Visual Basic > Nhấn chuột phải vào Module 1 lúc nãy đã nhập mã code xóa nhiều trang > Chọn Export File...

Vào lại giao diện Microsoft Visual Basic > Nhấn chuột phải vào Module 1 lúc nãy đã nhập mã code xóa nhiều trang > Chọn Export file

Bước 2: Ở hộp thoại hiên lên bạn thực hiện chỉnh sửa tên cho file dễ nhớ hơn > Nhấn Save để lưu file VBA.

Ở hộp thoại hiên lên thực hiện thay đổi tên cho file dễ nhớ hơn > Nhấn Save để lưu file VBA

Ở hộp thoại hiên lên thực hiện thay đổi tên cho tệp dễ nhớ hơn > Nhấn Save để lưu file VBA

Bước 3: file VBA sau khi được lưu.

File VBA sau khi được lưu

tệp VBA một khi được lưu

Bước 4: Để dùng tệp này bạn chỉ phải vào lại giao diện Microsoft Visual Basic > Chọn thẻ tệp > Chọn Import file

Để sử dụng file này bạn chỉ cần vào lại giao diện Microsoft Visual Basic > Chọn thẻ File > Chọn Import File...

Để dùng tệp này bạn chỉ phải vào lại bố cục và giao diện Microsoft Visual Basic > Chọn thẻ tệp > Chọn Import tệp

Bước 5: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn tệp có mã code đã lưu > Nhấn Open.

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file có mã code đã lưu > Nhấn Open

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file có mã code đã lưu > Nhấn Open

Bước 6: Thực hiện lại theo hướng dẫn dùng ở phần trên là bạn đã có thể trải nghiệm thông thường rồi nhé!

Tổng kết

Trên đây chính là hướng dẫn cách xóa nhiều trang trong word Thế giới táo khuyết muốn gửiđến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Cảm ơn đã đánh giá post
Hạnh Tuyết
Hạnh Tuyết
Bài viết: 120