Hướng dẫn cách xếp loại trong Excel cực nhanh chóng

cách xếp loại trong excel

Với sự tăng trưởng của công nghệ nội dung, tin học được phần mềm rộng lớn vào hoạt động giảng dạy. Với một vài hàm căn bản, chúng ta có thể đơn giản xếp loại học lực của học sinh. Vậy cách xếp loại trong excel​ là gì?

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cách xếp loại trong Excel cực nhanh chóng

Tìm hiểu cách xếp loại trong excel

Để có thể xếp loại học lực của học sinh trong bảng tính Excel, người ta thường dùng hàm IF. Đây là hàm kiểm duyệt điều kiện thường được dùng trong Excel, giúp bạn xếp loại học lực của học sinh nhanh chóngdễ dàng. Hàm IF là hàm kiểm tra điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện hàm trả về giá trị 1, trái lại trả về giá trị 2. Hàm có thể thử nghiệm nhiều hàm if lồng nhau tùy thuộc theo phiên bản Excel.

Cú pháp: If (Logic_test, value_if_true, value_if_false)

Hàm xếp loại học lực trong Exel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Hàm IF là hàm điều kiện, được sử dụng để xếp loại học lực trong Excel

Trong đó:

 • Logic_test: giá trị hay biểu thức logic ( nhận hai giá trị true và False)
 • Value_if_true: là chất lượng của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị true
 • Value_if_false: là chất lượng của hàm nếu như biểu thức logic nhận giá trị false

Hàm IF được sử dụng phổ biến và có tính phần mềm cao do có khả năng lồng cùng các hàm khác trong Excel. Để có thể ứng dụng tốt Excel trong công việc, Bạn cần nắm vững và dùng tốt được các hàm cũng như công cụ của Excel.

Xem Thêm  Cách hiện thanh công cụ trong Word đơn giản cho mọi phiên bản

Xem thêm: Hướng dẫn cách ghim dòng trong Excel cực đơn giản

ví dụ hàm IF:

dùng hàm If đơn thuần. ví dụbảng nội dung kết quả thí sinh dự thi căn cứ vào tổng điểm hãy show ra học sinh thi đỗ và trượt.

 • Bước 1: Tại ô cần nắm rõ ràng thí sinh thi đỗ hay trượt nhập công thức: IF(D7>=25,”Đỗ”,”Trượt”).
 • Bước 2: Nhấn Enter -> thí sinh có tổng điểm 27 đã thi đỗ.
 • Bước 3: Sao chép bí quyết cho các thành quả còn lại -> kết quả thi của những thí sinh.

2 cách xếp loại trong Excel

Cách dùng kết hợp hàm IF và AND – hàm xếp loại học lực trong Excel

công thức hàm xếp loại học lực trong Excel cần sử dụng trong VD trên:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”,IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”)))

trong số đó,

 • IF(I3>8;”Giỏi”: Phần bí quyết biểu thị nếu điểm trung bình tại ô I3 lớn hơn 8 thì ô Xếp loại sẽ hiện kết quả là Giỏi, còn nếu nhỏ hơn 8 thì xét đến các điều kiện kế đến.
 • IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”: Phần bí quyết biểu thị nếu điểm trung bình tại ô I3 nhỏ hơn hoặc bằng 8 (<=8)và lớn hơn hoặc bằng 6.5 (>=6.5) thì ô Xếp loại sẽ hiện kết quả là Khá, còn nếu như nhỏ hơn 6.5 thì xét đến các điều kiện kế đến.
 • IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”))): Phần công thức biểu thị nếu sinh viên có điểm trung bình (ô I3) lớn hơn hoặc bằng 5 (>=5) và nhỏ hơn 6.5 (<6.5) thì xếp loại Trung bình, còn lại dưới 5 sẽ là loại Yếu.

tinh-diem-trung-binh-va-xep-loai

Hoặc áp dụng công thức xếp loại điểm trung bình ngắn gọn sau:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(I3>=6.5,”Khá”,IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”)))

trong số đó, các thành phần được giản lược bớt do điểm trung bình được xét thuần túy theo thứ tự giảm dần, nên Bạn có thể hiểu đơn giản như sau:

 • IF(I3>8;”Giỏi”: nếu như I3 là số lớn hơn 8 thì trả kết quả J3 là Giỏi, không thì xét các điều kiện tiếp.
 • IF(I3>=6.5,”Khá”: nếu như I3 là số lớn hơn hoặc bằng 6.5 thì trả kết quả J3 là Khá, tương đương với I3<=8 vì các hoàn cảnh >8 đã được xét trước đó.
 • IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”))): tương tự như trên, hàm IF này xét các số điểm lớn hơn hoặc bằng 5, đồng nghĩa với I3<6.5 do các trường hợp >=6.5 đã xét trước.

xem thêm: Cách tính điểm trung bình môn cho học sinh và học viên trong Excel chính xác, nhanh chóng

Cách dùng hàm AND, OR trong hàm IF như hàm xếp loại học lực trong Excel

Mở rộng thêm ví dụ vừa rồi với các yêu cầu sau:

Xem Thêm  Cách tính bình phương trong Excel bạn nên biết

tinh-diem-trung-binh-va-xep-loai

 • sinh viên xếp loại Giỏi và điểm các môn không có môn nào dưới 7 thì được học bổng: 240000.
 • sinh viên xếp loại Giỏi hoặc Khá và tuy nhiên có môn điểm dưới 7 thì được học bổng: 180000.
 • học viên xếp loại Trung bình không được học bổng.
 • sinh viên xếp loại Yếu phải nộp thêm 180000 tiền học lại.

Đ ý các dấu hiệu của đề bài, ta sẽ sử dụng hàm IF với các hàm MIN, AND, OR để xử lý bài toán này.

bí quyết cần điền vào ô K3 là:

=IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000,IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000,IF(J3=”Trung bình”,0,-180000)))

trong số đó,

 • IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000 : nghĩa là nếu sinh viên được xếp loại Giỏi (J3=”Giỏi”) cùng lúc đó thành quả nhỏ nhất (MIN) của các ô từ D3 đến G3 lớn hơn hoặc bằng 7, thì kết quả sẽ hiển thị học bổng 240000, không thì xét tiếp các điều kiện sau đấy.
 • IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000 : Hàm này xét 2 trường hợp xảy ra
 1. J3 = “Giỏi” nhưng MIN(D3:G3)<7 thì học viên chỉ được học bổng loại Khá 180000
 2. J3 = “Khá” thì học viên chỉ được học bổng loại Khá 180000

=> Phải đặt cả 2 trường hợp này trong hàm OR với điều kiện (1) Loại giỏi và có điểm nhỏ hơn 7 sẽ đặt trong hàm AND.

 • IF(J3=”Trung bình”,0,-180000) : có nghĩa là sinh viên xếp loại Trung bình thì không nên học bổng, Yếu phải nộp 180000
Xem Thêm  Khối trong Excel là gì? Các thao tác với khối trong Excel

Kết quả thu được như hình dưới đây:

tinh-diem-trung-binh-va-xep-loai

Một số chú ý khi dùng hàm xếp loại trong excel

Ý nghĩa hàm IF: nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”

Hàm xếp loại học lực trong Exel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

một vài điều cần lưu ý khi sử dụng hàm xếp loại học lực trong Excel

Trong bí quyết của hàm IF, tham số “Giá trị 1” chính là kết quả đúng khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện, “Giá trị 2” là kết quả sai khi dữ liệu không khớp với “điều kiện”. nếu bất kỳ tham số nào trong IF được cho dưới dạng các mảng, hàm IF sẽ nhận xét mọi phần của mảng.

Bạn có thể lồng ghép nhiều hàm IF vào với nhau, con số tối đa các hàm IF có khả năng lồng về nhau là 64. tuy nhiên chúng ta có thể thay thế bằng các hàm khác, ví dụ như hàm Lựa chọn VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này sẽ giúp ích cho bạn tối ưu các điều kiện một cách một cách nhanh chóng.

Nếu bạn muốn đếm các số với điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS. Nếu chúng ta muốn cộng tổng các số với điều kiện cho trước, bạn có thể trải nghiệm hàm SUMIF hoặc hàm SUMIFS.

Tổng kết

Trên đây chính là hướng dẫn cách xếp loại trong excel và các cách khắc phục mà Thế giới táo khuyết muốn gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Cảm ơn đã đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *