Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

cách tính thành tiền trong excel

Cách tính thành tiền trong excel kèm ví dụ chi tiết

Các hàm căn bản trong Excel giúp cho bạn thực hiện các phép tính, giải quyết số liệu trong lúc học tập và làm việc. Cùng bài content điểm qua cách tính thành tiền trong excel dễ dàng nhất, cùng tìm hiểu nhé!

Bạn đang xem bài viết: Cách tính thành tiền trong excel kèm ví dụ chi tiết

Cách tính thành tiền trong excel

Mở tài liệu Excel, chọn cột mà bạn muốn. Sau đấy, bạn có thể thấy kết quả tính tổng ở góc dưới bên phải màn hình.

Cách tính tổng một cột trong Excel nhanh nhất

Cách tính tổng một cột trong Excel một cách nhanh chóng

Xem thêm: Hướng dẫn cách xếp loại trong Excel cực nhanh chóng

Tính cột thành tiền = số lượng * đơn giá nếu số lượng trên 20 thì giảm 10 thành tiền

Trong VD dưới đây chúng ta sẽ có 2 bảng dữ liệu bao gồm Bảng doanh thu bán áo quần và Bảng thông tin hàng hóa.

con người sẽ sử dụng hàm Vlookup liên kết với các hàm khác để coi như hoàn tất các cột còn thiếu ở Bảng doanh thu bán áo quần gồm Tên hàng, Thành tiền, Chuyên chở, Tổng tiền .

chúng ta sẽ coi như hoàn tất cột Tên hàng bằng việc dùng hàm Vlookup Kết hợp với hàm Left.

Nhập vào ô B5 công thức: =VLOOKUP(LEFT(A5,2),$H$5:$I$8,2,0) sau đó ấn Enter

tính thành tiền = số lượng * đơn giá biết rằng đơn giá được tra theo bảng tra thông tin

Ở đây chúng ta sẽ dùng hàm Left để thu thập ra 2 ký tự mã hàng ở Bảng doanh thu bán áo quần nhằm tra cứu tên hàng ở Bảng nội dung sản phẩm, hàm Left cũng đều được dùng trong rất nhiều bài toàn Excel hiện nay.

Các bạn thực hiện copy bí quyết xuống các hàng dưới để hoàn thành cả cột.

tính thành tiền = số lượng * đơn giá biết rằng đơn giá được tra theo bảng tra thông tin

chúng ta sẽ sử dụng các hàm Vlookup, IF, hàm MID để hoàn thành cột Thành tiền . Cột Thành tiền có thể được tính như sau: Thành tiền = Số lượng * Đơn giá . Đơn giá gồm có Giá bán Sỉ và Giá bán lẻ . Giá bản sỉ và giá bán lẻ được quy định là ký tự S-L ở cột mã hàng, Hàm Mid là hàm giúp đỡ cắt ký tự ở giữa một sâu ký tự cho trước.

Nhập vào ô B5 công thức: =C5*VLOOKUP(B5,$I$5:$K$8,IF(MID(A5,3,1)=”L”,3,2),0)

Phần đơn giá sẽ được hiểu như sau: con người tra cứu dữ liệu đơn giá dành cho quần dài bên Bảng thông tin sản phẩm , nếu như ký tự ở giữa trong ô A5 là L thì kết quả tra cứu ở cột thứ 3, còn không thì là cột thứ hai.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách di chuyển ảnh trong Word cực đơn giản

Các bạn thực hiện copy bí quyết xuống các hàng dưới để hoàn thành cả cột.

tính thành tiền = số lượng * đơn giá biết rằng đơn giá được tra theo bảng tra thông tin

chúng ta tính cột Chuyên chở như sau: Chuyên chở = Thành tiền * tỷ lệ chuyên chở . trong số đó tỷ lệ chuyên chở của từng sản phẩm thì dựa ký tự trước tiên bên phải của Mã hàng và tra trong bảng nội dung sản phẩm.

Nhập vào ô E5 công thức: =D5*VLOOKUP(VALUE((RIGHT(A5,1))),$L$5:$M$8,2,0)

Có một điểm lưu ýĐây là ô Mã hàng A5 là một chuỗi nhưng bên Mã chuyên chở lại là một vài nên hệ thống sẽ không thể lấy ra kết quả, chúng ta cần đưa thêm hàm Value vào hàm Right để đưa nó về giá trị số.

Các bạn thực hiện copy bí quyết xuống các hàng dưới để hoàn thành cả cột.

– Cuối cùng con người tính cột Tổng tiền bằng cách: Tổng tiền = Thành tiền + Chuyên chở.

Nhập vào ô F5 công thức: =D5+E5 ấn Enter để coi như hoàn tất

Các bạn thực hiện copy công thức xuống các hàng dưới để coi như hoàn tất cả cột.

tính thành tiền = số lượng * đơn giá biết rằng đơn giá được tra theo bảng tra thông tin

Trên Nó là hướng dẫn về hàm Vlookup nâng cao. Hi vọng rằng sau bài content này các bạn có thể thử nghiệm hàm Vlookup một cách thuần thục. nếu như trong quá trình thực hiện bạn gặp vấn đề thì đừng ngại hãy comment bên dưới, đội ngũ kỹ thuật của Taimienphi.vn sẽ giúp bạn.

Trong dạng phép tính toán, tính phần trăm % là dạng toán mà con người thường gặp. Để học tập và làm việc đạt kết quả tốt khi gặp dạng toán phổ biến này, các Bạn có thể tham khảo bài content cách tính phần trăm được chia sẻ trước đây của

Tính thành tiền= số lượng * đơn giá excel

Bài 1:

đòi hỏi TÍNH:
1. Tính SỐ NGÀY THUÊ = NGÀY TRẢ – NGÀY THUÊ
(Lưu ý: có thể gặp dạng “lạ” khi tính toán với dử liệu kiểu ngày (05-02-00 thay vì 36)
2. Tính LoẠI là 1 ký tự cuối của MÃ HÀNG và chuyển qua giá trị số (dùng hàm RIGHT
và VALUE)
3. Tính cột TÊN HÀNG dựa theo MÃ HÀNG và BẢNG GIÁ
Hướng dẫn: sử dụng hàm VLOOKUP với giá trị dò là 1 kí tự bên trái của MÃ HÀNG (dùng
hàm Left)

4. Tính cột GÍA dựa theo TÊN HÀNG , BẢNG GIÁ VÀ LoẠI GIÁ
Hướng dẫn: sử dụng hàm VLOOKUP với giá trị dò là TÊN HÀNG, bảng dò, số thừ tự của
cột cần đọc thuộc dạng phức tạp
phải dùng hàm IF để tìm kiếm giữa 2 giá trị cột thứ hai hay thứ 3) Gợi ý: IF(LoẠI = ?,2,3)
5. Tính cột số lượng tính lại (SL TÍNH LẠI) theo phương thức sau:
nếu như SỐ LƯỢNG > 20 thì phần SỐ LƯỢNG >20 được giảm 10% (chỉ tính 90%); ngược
lại giữ nguyên SỐ LƯỢNG
Gợi ý: IF(SỐ LƯỢNG >?,(SỐ LƯỢNG – 20)*90%+20,?)
6. TIỀN THUÊ = SL TÍNH LẠI * GIÁ * SỐ NGÀY THUÊ
Bài 2:

Xem Thêm  TOP 15+ Mẫu content 8/3 siêu hay dùng quảng cáo sản phẩm 2023

YÊU CẦU:
1. Nhập Lịch trình vào khối ô C5:C15
Nhập chính xác: Quy Nhơn chứ không phải Quy Nhon…
2. Tính ĐƠN GIÁ: lập bí quyết thu thập đơn giá từ BẢNG ĐƠN GIÁ VÀ THỜI GIAN
QUY ĐỊNH
(Dùng hàm dò tìm theo cột VLOOKUP với giá trị dò là LỘ TRÌNH)

3. Tính TTAI XE: phụ thuộc vào 2 ký tự đầu của số xe và BẢNG QUY ĐỊNH tải trọng
Chú ý: sử dụng hàm VLOOKUP, với giá trị dò phải là thành quả số của 2 ký tự bên trái của Số
xe (dùng hàm VALUE và LEFT)

Cách tính thành tiền có điều kiện trong Excel

Mở tài liệu Excel, chọn AutoSum. Màn hình sẽ tự động nhập hàm tính tổng.

Cách tính tổng trong Excel với AutoSum

Cách tính tổng trong Excel với AutoSum

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Cách tính tổng bằng nhập hàm SUM

Cách tính tổng bằng nhập hàm SUM

Hàm tính thành tiền trong Excel

Hàm SUM

Hàm SUM sử dụng để tính tổng tất cả các số trong dãy ô. có nghĩa là SUM có nhiệm vụ tính tổng giá trị các số hoặc dãy số trong ô mà bạn mong muốn tính.

Cú pháp:

=SUM(Number1,Number2,Number3)

Với:

Number1,Number2,Number3: là giá trị các số hạng cần tính tổng

Kết quả của hàm SUM là tổng các giá trị được chọn.

Ví dụ: =SUM(20,40,60) nghĩa là cộng các số hạng lại với nhau và cho ra kết quả 120.

tổng các giá trị

Ví dụ: Tính tổng các dãy số từ A1 đến A3, =SUM(A1:A3) cho ra kết quả làm 120.

tổng các giá trị trong dãy

xem thêm: Cách sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng

Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất/lớn nhất trong một vùng dữ liệu hoặc trong cả bảng tính.

Cú pháp:

=MIN(Number1,Number2,…)

Với:

Number1,Number2: Các thành quả cần so sánh

Kết quả trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu

Ví dụ: giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu của ví dụ này, ta có bí quyết =MIN(A2:C5) và nhận được kết quả 25giá trị nhỏ nhất cần tìm.

Tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng dữ liệu

Cú pháp:

=MAX(Number1,Number2,…)

Với:

Number1,Number2: các giá trị cần so sánh

Kết quả trả về giá trị khổng lồ nhất trong vùng dữ liệu

Xem Thêm  Hướng dẫn cách xoay ảnh trong Word theo sở thích

Ví dụ: Tìm thành quả lớn nhất trong vùng dữ liệu của ví dụ này, ta có bí quyết =MAX(A2:C5) kết quả có được89thành quả lớn nhất cần tìm.

Tìm giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu

Hàm COUNT/COUNTA

Hàm COUNT dùng để đếm số lượng ô có chứa số trong vùng dữ liệu.

Cú pháp:

=COUNT(Value1,…)

Với:

Value1,…: Tham chiếu ô hoặc phạm vi muốn đếm số

Ví dụ: Tìm số lượng mà thành quả trong ô của vùng dữ liệu là số, ta có bí quyết cho ví dụ này là =COUNT(A2:C5). Kết quả có được là tổng số lượng ô có chứa số.

Đếm giá trị là số trong vùng dữ liệu

– Hàm COUNTA dùng để đếm các ô không trống trong một vùng dữ liệu nhất định.

Cú pháp:

=COUNTA(Value1,…)

Với:

Value1,…: Là những ô cần đếm hoặc một vùng cần đếm. Số ô cao nhất có khả năng đếm là 255 (với Excel từ 2007 về sau) và tối đa 30 (với Excel từ 2003 về trước)

Ví dụ: Đếm số lượng ký tự là số trong bảng bên dưới, ta có bí quyết =COUNTA(A2:C5). Kết quả đạt được là số lượng ô có chứa kí tự hoặc số.

Đếm số lượng ô không trống trong một vùng dữ liệu

Hàm ODD/EVEN

– Hàm ODD là hàm trả về số được làm tròn lên số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp:

=ODD(Number)

Với

Number: chắc chắn phải có, là giá trị cần làm tròn

Ví dụ: Làm tròn số 4.6 đến số nguyên lẻ gần nhất nhận được kết quả là 5.

Trả về số nguyên lẻ gần nhất

– Hàm EVEN là hàm trả về số được thực hiện tròn lên số nguyên chẵn gần nhất.

Cú pháp:

=EVEN(Number)

Với:

Number: bắt buộc phải có, là giá trị cần làm tròn

Ví dụ: Làm tròn 53.4 đến số nguyên chẵn gần nhất nhận được kết quả là 54.

Làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong trang tính.

Cú pháp:

=AVERAGE(number1,number2,…)

Với:

number1 (Bắt buộc): Số thứ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn mong muốn tính trung bình.

number2,… (Tùy chọn): Các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn mong muốn tính trung bình, tối đa là 255.

Ví dụ: Tính lương trung bình theo nội dung phía dưới, ta có bí quyết =AVERAGE(C3:C8) và nhận được kết quả là giá trị trung bình của 6 tháng lương.

Giá trị trung bình của vùng dữ liệu

Tổng kết

Trên đây chính là hướng dẫn cách tính thành tiền trong excel và các cách khắc phục mà Thế giới táo khuyết muốn gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Cảm ơn đã đánh giá post
Hạnh Tuyết
Hạnh Tuyết
Bài viết: 120