Hướng dẫn cách làm tròn trong Excel siêu đơn giản

cách làm tròn trong excel

Bạn đã biết cách làm tròn trong Excel hay chưa? Giả sử, bạn có một bảng tính dữ liệu trả về kết quả với nhiều chữ số thập phân. lúc đó, bạn mong muốn làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất nhưng bạn lại không biết cách thực hiện nó như thế nào. Sẽ hướng dẫn bạn 6 cách làm tròn số trong Excel bằng cách dùng các hàm trong chuỗi bài giảng tin học văn phòng Trực tuyến.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cách làm tròn trong Excel siêu đơn giản

Cách làm tròn trong excel bằng hàm ROUNDUP

Giới thiệu về hàm Roundup

Hàm ROUNDUP trong Excel là hàm làm tròn số trong Excel có chức năng làm tròn số đến một vị trí thập phân cụ thể.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xoay chữ trong Excel cực đơn giản

Công thức của hàm Roundup

=ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

– number: số cần làm tròn trong Excel

– num_digits: đối số có khả năng âm hoặc dương

Lưu ý:

– Hàm Roundup sẽ làm tròn các số từ 1 – 9 trở lên.

– Hàm Roundup có thể làm tròn sang trái hoặc phải của dấu thập phân.

hoàn cảnh num_digits > 0, số được làm tròn ở bên phải dấu thập phân.

nếu num_digits < 0, số được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân .

nếu như num_digits = 0, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Xem Thêm  Khối trong Excel là gì? Các thao tác với khối trong Excel

Cách dùng hàm Roundup

Nhập bí quyết =ROUNDUP(Number,num_digits) vào ô bạn mong muốn nhấn kết quả.

hoàn cảnh 1: nếu như num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 1

hoàn cảnh 2: nếu như num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 2

trường hợp 3: nếu num_digits < 0 thì số sẽ được thực hiện tròn sang bên trái dấu thập phân.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách dùng hàm ROUNDUP – Hình 3

>> xem thêm: Ưu, điểm không tốt của việc theo dõi nhân viên bằng Excel?

Dùng hàm ROUNDDOWN làm tròn số trong excel

Giới thiệu về hàm rounddown

Hàm ROUNDDOWN là hàm dùng để làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc.

Công thức làm tròn trong Excel

=ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó:

– Number: số cần làm tròn

– num_digits: đối số có thể âm hoặc dương

Cách dùng hàm ROUNDDOWN

Nhập bí quyết =ROUNDDOWN(Number,num_digits) vào ô bạn mong muốn nhấn kết quả.

hoàn cảnh 1: nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

ví dụ minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 1

trường hợp 2: nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

ví dụ minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 2

trường hợp 3: nếu như num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

VD minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 3

Làm tròn số với hàm MROUND trong excel

Giới thiệu về hàm MROUND

Hàm MROUND trong Excel là hàm làm tròn số tới bội của số bạn mong muốn làm tròn

Công thức làm trò số của hàm MROUND

=MROUND (Number, num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần làm tròn.

– num_digitsđối số có khả năng âm hoặc dương.

Cách dùng hàm MROUND

– Nhập cú pháp =MROUND(Number,num_digits) vào ô muốn nhận kết quả.

trường hợp num_digits = 2 thì ta sẽ làm tròn tới giá trị gần nhất của số cần làm tròn là bội số của 2.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-MROUND

Làm tròn số bằng hàm MROUND trong Excel

Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND

Công thức hàm ROUND

Cú pháp: =ROUND(Number,N)

Trong đó:

Number số cần làm tròn.

N là đối số, có khả năng âm hoặc dương.

Lưu ý:

nếu như N=0 thì bạn làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Xem Thêm  Tổng hợp các cách cài file ipa trực tiếp trên iphone 2023

nếu N<0 thì bạn làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

nếu như n>0 thì bạn làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Cách dùng hàm ROUND

bạn điền công thức =ROUND(Number,N) vào ô muốn nhận kết quả.

hoàn cảnh 1: nếu như N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 1

trường hợp 2: nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 2

hoàn cảnh 3: nếu như N < 0 thì số sẽ được thực hiện tròn sang bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 3

Cách làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Giới thiệu về hàm CEILING và hàm FLOOR

Hàm CEILING và hàm FLOOR là hàm làm tròn số tới bội số gần nhất của số nào đấy.

Công thức hàm CEILING và hàm FLOOR

= CEILING(số cần làm tròn gần 0, significance).

= FLOOR(số cần làm tròn xa 0, significance).

Trong đó:

– Significance: là số cần làm tròn đến bội số của nó.

Ví dụ:

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-CEILING-va-FLOOR

ví dụ mô tả hàm CEILING và FLOOR

Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

Giới thiệu về hàm EVEN, HÀM ODD

Hàm EVEN và hàm ODD sẽ làm trò số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

Công thức 

= EVEN(number)

= ODD(number)

Trong đó:

– Number (Bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn

Cách sử dụng hàm ODD, EVEN

ví dụ 1: Làm tròn số 3,275 bằng công thức hàm như sau: =ODD(3.275)

Kết quả hiển thị sẽ là 5.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ODD

ví dụ minh họa hàm ODD

ví dụ 2: Làm tròn số 3,275 lên đến số nguyên chẵn gần nhất bằng cú pháp: =EVEN(3.275)

Kết quả hiện thị sẽ là 4.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-EVEN

ví dụ minh họa hàm EVEN

Làm tròn số trong Excel bằng hàm INT, TRUNC

Giới thiệu về hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên.

Công thức về hàm INT, TRUNC

= INT(number).

= TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó:

– number: số cần làm tròn

num_digits:một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

– num_digits > 0: nếu number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).

Xem Thêm  Cách gạch ngang chữ trong Excel đơn giản, dễ thực hiện

– num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.

– num_digits < 0: làm tròn số thành một vài nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Lưu ý:

đối với số dương thì hàm TRUNC và hàm INT cho kết quả giống nhau. khi đó, num_digits của TRUNC=0 hoặc vẫn chưa có.

đối với số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Ví dụ:

cach-lam-tron-so-trong-Excel-3.png

VD miêu tả về hàm TRUNC

Cách làm tròn số trong Excel không cần dùng hàm

– Bước 1: Chọn ô bạn mong muốn làm tròn số, trên thanh công cụ chọn mục General.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 1

– Bước 2: Trong mũi tam giác sổ xuống, bạn nhấn chọn vào mục More Number Formats (thêm định dạng số).

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 2

– Bước 3: Chọn định dạng ổn như Currency (tiền tệ), Accounting (kế toán). Trong ô Decimal Places, bạn điền số lượng vị trí thập phân mà mình mong muốn hiển thị.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần sử dụng hàm – Hình 3

– Bước 4: Để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể thực hiện bằng công cụ Increase Decimal (tăng thập phân) và Decrease Decimal (giảm thập phân) ở thanh công cụ.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 4

Những chú ý khi làm tròn tiền trong kế toán

Việc làm tròn số tiền trong những hoạt động kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì sẽ được làm tròn theo quy định của công ty.

Việc làm tròn này phải tuân theo quy định của nhà nước và bảo đảm đúng nguyên tắc làm tròn (thường làm tròn tới 0 để tránh phần thập phân) nhưng tổng số tiền phải khớp đối với chứng từ (với hóa đơn VAT thì phần tiền trước thuế + tiền thuế phải bằng tổng số tiền phải thanh toán. nếu phần nào làm tròn lên/xuống thì phần kia phải làm tròn trái lại để đảm bảo nguyên tắc bù trừ.

Tổng kết

Trên đây chính là hướng dẫn cách làm tròn trong excel và các cách khắc phục mà Thế giới táo khuyết muốn gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọcsẽ có thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Cảm ơn đã đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *